Saturday, April 12, 2014

MAONI YA WAJUMBE WALIO WA WACHACHE KATIKA KAMATI NAMBA NNE KUHUSU SURA YA KWANZA NA SURA YA SITA YA RASIMU YA KATIBA YA JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA [Kanuni ya 32(4) ya Kanuni za Bunge Maalum, 2014]

MAONI YA WAJUMBE WALIO WA WACHACHE KATIKA KAMATI NAMBA NNE KUHUSU SURA YA KWANZA NA SURA YA SITA YA RASIMU YA KATIBA YA JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA
[Kanuni ya 32(4) ya Kanuni za Bunge Maalum, 2014]

UTANGULIZI
Mheshimiwa Mwenyekiti,
Sura ya Kwanza na Sura ya Sita ya Rasimu ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania (‘Rasimu’) ndizo msingi ambao Rasimu yote imejengwa juu yao. Wakati Sura ya Kwanza inagusa suala la muundo wa Muungano katika ibara moja tu kati ya ibara tisa, Sura yote ya Sita inahusu ‘Muundo wa Jamhuri ya Muungano.’ Suala la Muungano na hasa Muundo wake limetawala mjadala wa kisiasa na kikatiba wa Tanzania kwa zaidi ya miaka thelathini. Ndio maana katika waraka wake wa siri kwa Halmashauri Kuu ya Chama cha Mapinduzi (‘CCM’), Idara ya Siasa na Uhusiano wa Kimataifa ya chama hicho imetamka kwamba “muundo wa Muungano ndiyo moyo wa Rasimu na ndiyo unaoamua ibara nyingine zikae vipi.”
Suala hili pia limetawala mchakato wa Katiba Mpya tangu ulipoanza miaka mitatu iliyopita. Kama alivyosema Mwenyekiti wa Tume ya Mabadiliko ya Katiba Joseph Sinde Warioba wakati wa kuwasilisha Ripoti ya Tume yake kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano na Rais wa Zanzibar tarehe 30 Disemba, 2013: “Moja ya mambo ambayo yamejadiliwa sana na kwa hisia kali tangu Rasimu ya awali ilipotolewa ... ni Muungano wa Tanzania. Jambo kubwa limekuwa juu ya muundo wa Muungano.”[1]
Umuhimu wa suala hili unathibitishwa pia na uamuzi wa Kamati ya Uongozi ya Bunge Maalum kuelekeza kwamba Kamati zake Namba Moja hadi Kumi na Mbili zianze kujadili Sura ya Kwanza na ya Sita ya Rasimu. Haya ni maoni ya wajumbe walio wachache wa Kamati Namba Nne juu ya Sura hizi mbili.
Mheshimiwa Mwenyekiti,
Mjadala wa Kamati Namba Nne kuhusu Sura za Kwanza na Sita za Rasimu unathibitisha pia umuhimu wa suala la muundo wa Muungano katika mjadala mzima wa Rasimu. Kama Taarifa ya Kamati yetu inavyoonyesha, Kamati Namba Nne imeshindwa kufanya uamuzi kuhusu suala hili katika ibara za 1 na 60 za Rasimu. Katika ibara ya 1 ya Sura ya Kwanza, wajumbe walio wengi walipata kura 22, ambayo ndiyo theluthi mbili ya kura za wajumbe wote 33 wa Tanzania Bara wa Kamati Namba Nne. Kwa upande wa Zanzibar, wajumbe walio wengi walipata kura 9 ambayo ni pungufu ya kura 13 zinazohitajika ili kufikisha idadi ya theluthi mbili ya wajumbe wote 19 wa Zanzibar.
Kwa upande wa ibara ya 60, wajumbe walio wengi walipata kura 22 za wajumbe kutoka Tanzania Bara, ambazo ni theluthi mbili ya idadi ya wajumbe wote 33 kutoka Tanzania Bara. Aidha, kwa Zanzibar, wajumbe walio wengi walipata kura 8, ambazo pia ni pungufu ya kura 13 zinazotakiwa kufikisha idadi ya theluthi mbili ya wajumbe wote 19 kutoka Zanzibar. Kwa sababu hiyo, ibara za 1 na 60 za Rasimu hazikupitishwa au kuamuliwa na Kamati Namba Nne kama inavyotakiwa na kifungu cha 26(2) cha Sheria na kanuni ya 64(1) ya Kanuni.
Mheshimiwa Mwenyekiti,
Sasa tunaomba kwa ridhaa yako, tuwasilishe hoja na sababu za maoni ya wajumbe walio wachache katika Kamati Namba Nne kuhusu Sura hizi mbili ambazo ndio ‘moyo wa Rasimu.’
SURA YA KWANZA
Sura ya Kwanza ya Rasimu inahusu ‘Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.’ Sehemu ya Kwanza ya Sura hiyo inazungumzia ‘jina, mipaka, alama, lugha na tunu za Taifa.’ Ibara ya 1 inaitambulisha Jamhuri ya Muungano wa Tanzania; ibara ya 2 inatangaza ‘eneo la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania’; na ibara ya 3 inaweka utaratibu wa ‘alama na sikukuu za Taifa.’ Vile vile ibara ya 4 inaweka utaratibu wa lugha ya Taifa na lugha za alama, wakati ibara ya 5 inahusu ‘tunu za Taifa.’
Kwa upande wake, Sehemu ya Pili ya Sura ya Kwanza inaweka masharti ya ‘mamlaka ya wananchi, utii na hifadhi ya Katiba. Ibara ya 6 ya Sehemu hiyo inatoa ufafanuzi wa ‘mamlaka ya wananchi’; ibara ya 7 inafafanua uhusiano kati ya ‘watu na Serikali’; ibara ya 8 inashurutisha ‘ukuu na utii wa Katiba’; na ibara ya 9 na ya mwisho inaweka ‘hifadhi ya utawala wa Katiba.’

Endelea..........

Sitta aizika rasmi hoja ya Mnyika

Mwenyekiti wa Bunge Maalum la Katiba, Samuel Sitta, amezima jaribio la Mjumbe, John Mnyika, kutaka kutumia hoja ya Hati za Muungano kuahirisha Bunge hilo.

Mnyika ambaye pia ni Mbunge wa Ubungo (Chadema), alitaka uwasilishaji wa ripoti za kamati zilizochambua sura ya kwanza na ya sita ya Rasimu ya Katiba,usimamishwe kwanza hadi wajumbe watakapopata nakala halisi zilizothibitishwa za hati ya makubaliano ya Muungano.

Jana asubuhi, Mnyika alikuwa wa kwanza kusimama Bunge lilipoanza shughuli zake na kumkumbusha Mwenyekiti kuwa aliwasilisha hoja ya kuomba nakala hizo zilizothibitishwa.

Akitoa maamuzi, Sitta alimtaka Mnyika kuwasilisha hoja mahsusi bungeni ijadiliwe na maamuzi yafanywe na wajumbe wote na akamuru shughuli za Bunge ziendelee.
Mazungumzo baina ya Mnyika na Sitta yalikuwa kama ifuatavyo:

Mnyika: Naomba niwasilishe kwa kunukuu kanuni na fasili, ambazo zinaeleza kuwa jambo lolote linalohusu haki za Bunge hili Maalumu litawasilishwa kwa kufuata kanuni ya 27(1) inayoagiza kuwa hatua hiyo itachukuliwa baada ya mwenyekiti kuarifiwa mapema kuhusu jambo hilo.

Sitta: Tukianzia hapo wewe ulimuarifu lini Mwenyekiti?

Mnyika: Mheshimiwa Mwenyekiti nilikuarifu mapema mara mbili.

Sitta: Wapi?

Mnyika: Mapema asubuhi ya leo (jana) na pia nakala ya barua, ambayo niliwasilisha mapema leo (jana) asubuhi.

Sitta: Hoja yako nini sasa?

Mnyika:
 Kwa mujibu wa kanuni fasili ya pili kuwa endapo Mwenyekiti atapata taarifa mapema ataamua kwamba, hoja inayowasilishwa kwenye Bunge Maalumu ina umuhimu,  mjumbe atapewa nafasi kuiwasilisha na kutoa maelezo ya hoja na kuthibitisha kuwa zinahusu haki za Bunge.

Kadhalika, jambo hilo linapewa kipaumbele kabla ya lingine linalofuata. Kwa hiyo, naomba kuwasilisha hoja ya Haki za Bunge ya kupewa nakala halisi iliyothibitishwa ya Hati za Muungano kabla kuendelea na majadaliano ya taarifa za kamati.

Naomba nipewa nafasi ya kuwasilisha hoja kwa mujibu wa kanuni ya nne inayohusu haki za Bunge inayozingatia kanuni ya nne ya wabunge kupewa nyaraka wanazohitaji.

Sitta:
 Kwa mujibu wa kanuni, ni dhahiri kabisa kuwa Mnyika ametoa hoja, lakini kuzuia mjadala wa Bunge Maalumu usiendelee hadi hapo atakapopewa nakala halisi za hati ya Muungano.

Sitta: Sasa kama ni hivyo, mimi nakuruhusu Mnyika utoe hoja mahsusi bungeni ili Bunge liijadili na liamue iletwe tuijadili. Lakini vinginevyo kila mmoja akiwa analeta ombi ooh sijaona karatasi Fulani, tusiendelee, naomba tusiendelee. Naona hapo tutazidi kuchelewa.

Sitta: Katibu tuendelee.
Baada ya maelezo hayo, Bunge liliendelea na kusikiliza taarifa za kamati kwa kusikiliza mjadala kutoka kamati namba mbili uliowasilishwa bungeni na Mwenyekiti, Shamshi Vuai Nahodha.

Friday, April 11, 2014

Mnyika ashinikiza kupata hati ya Muungano

Mjumbe wa Bunge Maalumu la Katiba, John Mnyika, amesema atawasilisha hoja kuzuia shughuli za Bunge hilo kuendelea mpaka wajumbe watakapopatiwa hati halisi ya Muungano.

Mnyika, ambaye ni Mbunge wa Ubungo (Chadema) alitoa kauli hiyo alipokuwa akihutubia mkutano wa hadhara kwenye viwanja vya wajenzi na kusema kuwa ameamua kuchukua hatua hiyo kwa vile hadi sasa serikali haijatoa hati halisi ya Muungano ingawa ni muhimu wajumbe waione.

Alikumbusha kuwa baada ya kupitishwa kwa Kanuni za Bunge alitaka kanuni ziruhusu wajumbe wa Bunge wapewe nyaraka wanazotaka katika utendaji wao wa kazi.

“Niliposema hivyo, Mbunge wa Simanjiro Ole Sendeka, alisemama na kupinga na akasema huyu Mnyika anataka kudai hati ya Muungano, naomba kanuni hiyo isiwepo”alisema.

Alisema Mwanasheria Mkuu wa Zanzibar alisimama na kusema kuwa hati hiyo ipo katika Sheria ya Muungano, lakini hakuna hati halisi wakati taarifa zingine zikisema kuwa ipo Umoja wa Mataifa.

“Hata hivyo baada ya kanuni hiyo kupita, nilimwandikia barua Katibu wa Bunge kuomba hati halisi ya muungano, lakini hadi sasa hivi ninavyozungumza sijapewa hati hiyo.“
Alisema msingi wa Rasimu ya Katiba ni Hati ya Muungano na kwamba umefika wakati sasa wajadili rasimu huku wakiwa na hati halisi.

“Hawa CCM wanadai uwazi kwa kukataa kura ya siri sasa inabidi waonyeshe mfano kwa kuweka wazi Hati ya Muungano, wakikomaa tutawashtaki kwa wananchi,” alisema.

Tuesday, April 8, 2014

Tamko la awali la CHADEMA kupinga uchaguzi mdogo wa Chalinze


Chama cha Demokrasia na Maendeleo (CHADEMA), kinatoa tamko la awali kwa umma kuhusu ukiukwaji mkubwa wa taratibu, kanuni na sheria zinazosimamia uchaguzi, zilizofanyika kwenye mchakato wa uchaguzi mdogo wa ubunge Jimbo la Chalinze, ambao umehitimishwa Aprili 6, mwaka huu, kwa wapiga kura wa jimbo hili kupiga kura;


Ukiukwaji huo ni kama ifuatavyo;

Tume ya Taifa ya Uchaguzi kuongeza wapiga kura wapya kinyume cha sheriaKinyume kabisa na Sheria ya Taifa ya Uchaguzi, kifungu cha 15(5), kinachosema;


“Kwa madhumuni ya kifungu hiki, Tume itapitia upya daftari la kudumu la taifa la wapiga kura mara mbili kati ya kipindi kinachoanza mara baada ya uchaguzi mkuu na tarehe inayofuatia siku ya uteuzi,”


Tume ya Taifa ya Uchaguzi imekiuka kifungu hiki cha sheria kwa kufanya kile wanachoita wao ni ‘uhakiki wa mwaka 2014’ wa daftari ambao wanadai lengo lake lilikuwa ni kupunguza idadi ya wapiga kura waliokufa au
kuhama au kuandikishwa mara mbili, lakini badala ya wapiga kura kupungua, uhakiki huo uliofanywa na tume bila kushirikisha wala kuwataarifu wananchi wa Jimbo la Chalinze, umeongeza idadi ya wapiga kura wapya katika jimbo hili kwenye uchaguzi huu mdogo.

Vile vile, kutokana na kitendo hicho cha NEC kuongeza idadi ya wapiga kura wapya kwenye daftari kimesababisha kuongezeka kwa vituo vya kupigia kura tofauti na ilivyokuwa mwaka 2010, ambapo Jimbo la Chalinze lilikuw ana jumla ya vituo 286 na sasa vimekuwa 288.

Kutangaza matokeo kinyume cha Sheria ya Taifa ya UchaguziMsimamizi wa Uchaguzi mdogo wa Chalinze, katika kufanya majumuisho ya kura, alienda kinyume cha Sheria ya Taifa ya Uchaguzi, kwa kutangaza matokeo ya jumla bila kufanyika majumuisho ya kituo kimoja baada ya kingine, kama sheria inavyomtaka.

Kitendo hicho kilikuwa kinyume na Sheria ya Taifa ya Uchaguzi, kifungu 80(3), kinachosema;

“Baada ya taarifa zote za matokeo na masanduku ya kura yaliyo na karatasi za kura za uchaguzi wa bunge kupokelewa kutoka vituo vya kupigia kura katika jimbo, Msimamizi wa Uchaguzi, baada ya kuamua uhalali wa kura zozote zenye mgogoro na kabla ya kujumlisha kura hizo, atatangaza kwa sauti matokeo ya kila kituo cha kupigia kura katika jimbo kimoja baada ya kingine.”

Badala yake, Msimamizi wa Uchaguzi alitangaza matokeo ya jumla kwa kila kata, bila kufanyika kwa majumuisho kama sheria inavyotaka, jambo ambalo linapelekea matokeo yaliyotangazwa kutokuwa halali kisheria, huku yakitofautiana na matokeo tuliyonayo kwa mujibu wa fomu za matokeo.

Matumizi ya rasilimali za umma kuibeba CCM na mgombea wakeTangu mwanzo wa kampeni CCM, kinyume cha sheria zinazosimamia uchaguzi, wametumia rasilimali za umma kumfanyia kampeni mgombe wao, kushawishi na kuelekeza wapiga kura.

Kuna mifano mingi katika suala hili; upo ushahidi unaonesha kuwa Rais Jakaya Kikwete alikuwa akifika jimboni hapa kwa kutumia magari ya serikali na watumishi wa umma, ambapo alihusika kufanya kampeni za ‘mtu kwa mtu’.

Makamu Mwenyekiti wa CCM (Zanzibar), Ally Mohamed Shein, ambaye alikuja Chalinze kwenye mkutano wa ufungaji wa kampeni za chama chake huko Miono, naye alitumia rasilimali za umma, k.m; magari na watumishi (wakiwemo kutoka vyombo vya ulinzi na usalama), waliokuwa kwenye msafara wake, kufanya kampeni za chama cha siasa, kushawishi na kuelekeza wapiga kura, kinyume kabisa na sheria na taratibu za uchaguzi.

Mama Salma Kikwete ambaye ni kiongozi mwandamizi wa CCM, kwa muda takriban wote wa kampeni alikuwa akitumia rasilimali za umma kama vile magari (yaliyokuwa na namba za ikulu) na watumishi, kufanya kampeni za kumnadi mgombea wa chama chake.

CCM kufanya kampeni siku ya uchaguziRais Jakaya Kikwete ambaye pia ni Mwenyekiti wa CCM, alifanya kampeni siku ya kupiga kura, akiwa kwenye kituo cha kupigia kura, ambapo alinukuliwa na na kutangaazwa moja kwa moja kupitia vyombo mbalimbali vya habari, akisema yeye amempigia kura mgombea wa CCM.

Kitendo hicho cha Rais Kikwete ambacho kililenga kufanya kampeni, kushawishi na kuelekeza wapiga kura, ni kinyume na Sheria ya Uchaguzi, kifungu cha 104 (1), ambacho kinasema;

“Hakuna mtu atakayefanya mkutano siku ya kupiga kura au; ndani ya jengo lolote ambamo upigaji kura katika uchaguzi unaendelea, au mahali popote ndani ya eneo la mita 200 ya jengo hilo…kuonesha upendeleo au nembo nyingine inayoonesha kuunga mkono mgombea fulani katika uchaguzi.”

Kifungu cha 104 (2) cha Sheria ya Taifa ya Uchaguzi, kinasema;
“Mtu yeyote atakwenda kinyume na kifungu hiki, atakuwa amefanya kosa…”

Vishawishi vya rushwa kwa ajili ya kujitoaKinyume na Sheria ya Taifa ya Uchaguzi, kifungu cha 91B, ambacho kinasema; “Mtu yeyote atakayemshawishi au kumsababisha mtu mwingine kujitoa kuwa mgombea katika uchaguzi kwa kupewa malipo, ukuwadi wa malipo au ahadi ya malipo na mtu yeyote….atakuwa amefanya kosa la rushwa na iwapo atatiwa hatiani atatumikia kifungo kisichozidi miaka mitano,” mgombea wa CCM aliwatumia makuwadi wake kumshawishi mgombea wa CHADEMA ajitoe kwa ahadi ya kupatiwa cheo atakachokuwa tayari, kati ya ukuu wa mkoa au wilaya, mahali popote nchini.

Imetolewa leo Bagamoyo, Aprili 7, 2014 na;
John Mrema
Mkuu wa Operesheni ya Uchaguzi Mdogo-Chalinze

Sunday, April 6, 2014

YALIYOJIRI KWENYE UCHAGUZI WA CHALINZE

HALI ILIVYOKUWA NA MATOKEO YA AWALI CHALINZE

Uchaguzi wa mdogo wa Jimbo la Chalinze umefanyika huku ukigubikwa na kasoro kadhaa, ikiwa ni pamoja na watu wachache kujitokeza vituoni kupiga kura, wapiga kura kulalamika ‘kupokwa’ vitambulisho vyao, vituo kuwa majumbani kwa watu, huku pia kukiwa na hofu ya vurugu.

Kasoro hizo zilijidhihirisha jana wakati wapiga kura shughuli ya upigaji kura ilipokuwa ikiendelea katika maeneo mbalimbali ya jimbo hilo ambapo wananchi wa Chalinze walikuwa wakipiga kura mbunge wao, kuziba nafasi iliyoachwa wazi na aliyekuwa mbunge wa jimbo hilo, Said Bwanamdogo aliyefariki mapema mwaka huu.

Gazeti hili liliweza kuzunguka katika vituo mbalimbali vya kupigia kura ambapo lilishuhudia idadi ya watu wachache wakiwa wamejitokeza kutimiza haki na wajibu wao wa kikatiba wa kuchagua kiongozi wanayemtaka.

Katika kituo cha kupigia kura, Ofisi ya Maji Changa namba 2, hadi muda wa kufunga vituo ukiwa umebakia nusu saa, walikuwa wamejitokeza wapiga kura 75 kati ya 328 walioandikishwa katika daftari la kudumu la wapiga kura.

Kituo hicho, kilikuwa miongoni mwa vituo kadhaa vilivyokuwa majumbani mwa watu, kikiwa katika nyumba ya Mzee Issa Mbogo, kinyume cha sheria ya uchaguzi.

Katika kituo cha Tukamisasa hadi muda wa kufunga vituo ukiwa unakaribia mwisho, yalikuwa yametukika madaftari mawili pekee, kati ya madaftari sita ambayo yalipaswa kuwa kituoni hapo, ambapo kila daftari linajumuisha wapiga kura 50.

Mbali ya vituo kama hivyo ambavyo viko maeneo ya vijijini, hata vituo vilivyokuwa kata za mjini kama Builingu, pia hazikuwa na wapiga kura wengi.

Mathalani Kituo cha Ofisi ya Mtendaji Namba 2; waliopiga kura walikuwa 64 kati ya wapiga kura 383, Namba 3; waliopiga kura ni 62 kati ya 383.

Kata nyingine ya Pera ambayo pia iko maeneo ya mjini, Kituo cha Shule ya Msingi Namba 1; waliopiga kura ni 88, kati ya walioandikishwa 443, Kituo cha Pera Shule ya Msingi Namba 2; waliopiga kura ni 100 kati ya wapiga kura 443.

Kituo cha Chamulungu Namba 1; waliopiga kura 100 kati ya 336, huku Chamulungu II wakipiga kura 88 kati ya 325.

Wapiga kura kupokwa vitambulisho

Baadhi ya wapiga kura katika kata ya Ubena, walitoa malalamiko yao wakimtuhumu Katibu wa CCM Tawi la Lulenge kwamba alifika majumbani mwao wakati wanaume hawapo na kuchukua vitambulisho vya kupigia kura akisema kuwa anakwenda kuandikisha namba zao.

Akizungumza kwa uchungu mmoja wa wananchi hao aliyejitambulisha kwa jina la alisema kuwa kitendo hicho hicho si sahihi na akazitaka mamlaka husika kuchukua hatua stahiki.

“Hapa unavyoniona nimeshindwa kupiga kura hadi sasa…jina langu na namba yangu vipo kwenye daftari kwenye kituo kile pale, lakini sina kitambulisho. Juzi natafuta kitambulisho change, mke wangu ananiambia alikuja Rajab Said ambaye ni Katibu wa Tawi la CCM Lulenge, eti alikwenda kuandikisha namba zetu.

“Hadi muda huu ninaokuambia, hajarudisha vitambulisho kwa sababu siko peke yangu, kuna wengine kama 9 hivi ninawafahamu nao pia vimechukuliwa,” alisema Simon Pojoro.

Kwa upande wake Said akijibu tuhuma hizo, Said alisema kuwa madai hayo si kweli nay eye hajui suala hilo wala hakuhusika kwa namna yoyote kwa wapiga kura kukosa haki yao ya kuchagua mbunge wao, akisema huo ni uzushi.

Tuhuma za gari ya CCM ‘kumwinda’ mgombea wa CHADEMA

Wakati huo huo, akizungumzia mwenendo wa uchaguzi huo, mgombea ubunge wa CHADEMA, Mathayo Torongey alisema kuwa gari aina ya Land Cruiser ‘hard top’, T 630 BFJ, inayomilikiwa na CCM, ilikuwa ikimfuatilia kila mahali alikokwenda wakati akipita maeneo mbalimbali kukagua vituo, kama sheria inavyomruhusu.

“Tena bahati nzuri nimefika hapa kupita kwenye hiki kituo nimeikuta hii gari, hii ndiyo imekuwa ikinifuatilia tangu asubuhi. Wamekuja pale Mdaula akashuka kijana mmoja...yule pale…akiwa na sime na nondo, tulipomshtukia akarudi ndani ya gari akabadili nguo akavua tisheti ya bluu aliyokuwa nayo akavaa koti hilo la kijeshi kama mnavyomuona hapo,” alisema Torongey huku akionesha gari na huyo mtu.

“Tunashukuru kuwa kulikuwa na polisi pale, tuliwapatia taarifa naona wamechukua hatua, tumelikuta gari hili likiwa liko hapa na hawa askari, lakini nashangaa hawajapelekwa kituoni na unawasikia wanavyozungumza kwa jeuri mbele ya polisi,” aliongeza.

Mbele ya waandishi wa habari, gari ile iliyokuwa na watu wengi ndani, huku kuionekana silaha mbalimbali na bendera ya CCM, iliruhusiwa kuondoka maeneo hayo, ikiamriwa ielekee kituoni (bila kusindikizwa na polisi), ambapo kiongozi mmoja, ambaye ni katibu wa chama hicho wilaya moja ya Iringa, akijigamba kwa kusema ‘tutakwenda kituoni baada ya kumaliza kazi zetu.”

Matokeo ya awali

Kata ya Pera; Malivundo Ofisi ya Mtendaji; CCM 77, CHADEMA 2, CUF , AFP 1, NRA 1.
Kimbugi; CCM 11, CHADEMA 1, CUF 0, AFP 0, NRA 0
Magange Ofisi ya Kitongoji; CCM 101, CHADEMA 1, NRA 0, AFP 0
Pingo Shule ya Msingi Namba 1; CCM 31, CHADEMA 1, CUF 1, NRA 0, AFP 0  
Pingo Ofisi ya Kitongoji Namba 2; CCM 61, CHADEMA 4, CUF 2, AFP 1, NRA 0

Pingo Namba 1; CCM 66, CHADEMA 0, NRA 0, AFP 0